Pregled seminara za 2016/2017

  • Published on
    17-Dec-2016

  • View
    226

  • Download
    7

Transcript

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu0 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.Bosch Service TrainingProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinuProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu1 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.Pregled seminaraRed.br. Naziv SeminaraKataloki brojTrajanjeseminara(dana)NIVO SEMINARA1 OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 987 727 500 2 OSNOVNI2 OPTIMALNA PRIMENA I KORIENJE ESI[tronic] 2.0 i KTS-a serija 5xx i 3xx 1 987 727 871 2 OSNOVNI 3 DIJAGNOSTIKA OSCILOSKOPSKA MERENJA SA FSA 500/7xx 1 987 726 024 2 OSNOVNI 4 DIJAGNOSTIKA MERENJA NA SENZORIMA VOZILA 1 987 726 257 3 OSNOVNI 5 KLIMA UREAJI NA VOZILIMA 1 987 727 504 2 SREDNJI6 BATTERY MANAGEMENT SISTEMI: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom 1 987 726 246 2 SREDNJI7 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 1 1 987 726 102 3 OSNOVNI 8 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 2 1 987 726 116 3 SREDNJI9 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 3 1 987 726 120 3 SREDNJI10 VARIJABILNO UPRAVLJANJE VENTILIMA I USISOM 1 987 727 711 3 NAPREDNI11 DOWNSIZING- Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim 3/4 cilindrinim motorima 1 987 727 708 3 NAPREDNI12 TEHNOLOGIJE DIZEL MOTORA 1 1 987 727 562 3 OSNOVNI 13 TEHNOLOGIJA VOZILA SA DIZEL MOTOROM 2 1 987 727 557 3 SREDNJI14 TEHNOLOGIJA VOZILA SA STRANIM SISTEMOM UBRIZGAVANJA DIZELA I FILTER ESTICA 1 987 727 547 3 NAPREDNI 15 NAKNADNA OBRADA IZDUVNIH GASOVA 1 987 727 544 2 NAPREDNI 16 ESI[tronic] i KTS Truck 1 987 727 356 1 OSNOVNI 17 ELEKTRONSKI SISTEMI STABILNOSTI ABS/ASR/ESP/ACC 1 987 727 572 3 SREDNJI18 SISTEM ZA KONTROLU PRITISKA U PNEUMATICIMA, Dijagnostika i servisiranje 1 987 726 002 1 OSNOVNI19 START-STOP SISTEMI NA PUTNIKIM VOZILIMA 1 987 726 686 2 NAPREDNI20 KOMFORNA ELEKTRONIKA 1 987 727 813 3 SREDNJI21 SVETLOSNA OPREMA U MODERNIM MOTORNIM VOZILIMA 1 987 727 807 1 SREDNJI22 UMREENI ELEKTRONSKI SISTEMI NA VOZILIMA (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,... ) 1 987 727 790 2 NAPREDNI 23 HIBRIDNA VOZILA I MERE SIGURNOSTI 1 987 726 163 2 SREDNJIProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu2 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.Opti uslovi izvoenja i odravanja seminara1. Broj polaznika seminara: min. 8, max. 122. Teorija ~ 40 %, Praktini deo ~ 60%3. Tri odgovarajua vozila/dnevno za praktina merenja4. Max. 3-4 polaznika/vozilu-samostalan rad!5. Trodnevni seminari: test na kraju seminara!6. Seminar se odrava ako se blagovremeno prijavi minimalan broj polaznika.Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu3 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.1. Osnove elektrotehnike Elektrini napon Merenje elektrinih veliina Simboli u elektrinim emama Jednostavne elektrine eme Izvori elektrine energije Elektrini provodnici Redni i paralelni spoj otpornika Elektronika- Osnovni principi Relej u elektrinoj emi Akumulator Konstrukcija, princip rada, ispitivanje Elektropokreta- Konstrukcija -princip rada, ispitivanje Alternator - Konstrukcija princip rada, ispitivanje Elektrina struja Elektrini otpor i Ohmov zakonSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu4 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.1. Osnove elektrotehnikeProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu5 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.2. Optimalna primena i korienje ESI 2.0 i KTS-a 5xx/3xx Podeavanje Hardware-a Protokol Korisnika podeavanja Informacije o sistemu Licenciranje ESI[TRONIC] 2.0 Osnovni meni ESI-Ticket ESI[tronic] dodatne informacije Zakljuak Struktura prikaza SIS-traenje greaka Sistemski testtra. greakaTSB traenje greaka ESI 2.0 korienje Identifikacija vozilaCAS [plus]-traenje greaka Elektrine eme - P Zakljuak Dijagnostika vozila ECU funkcije traenja Funkcije izbora Servis - M Ostale funkcije Zakljuak Trouble ticket system (TTS) Multimetar Osciloskop ZakljuakSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu6 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.2. Optimalna primena i korienje ESI 2.0 i KTS-a 5xx/3xxProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu7 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.3. Dijagnostika osciloskopska merenja sa FSA 500/7.x.x. DSA Konfiguracija sistema Struktura programa Glava 1 Baza podataka Aktiviranje Glava 2 Identifikacija vozila Ispitni koraci Ispitivanje komponenti Osciloskop URI merenja Signal generator Kreiranje baze oscilograma CSA [plus] Merenje emisije izduvnih gasova Glava 3 Prednosti za korisnika HelpSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu8 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.3. Dijagnostika osciloskopska merenja sa FSA 500/7.x.x.Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu9 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.4. Dijagnostika merenja na senzorima vozila Potenciometri PTC senzori Hall-ovi senzori Piezo senzori Pregled elektronskih sistema NTC senzori Induktivni senzori Kapacitivni senzori Magnetno-otporni senzori Transformatorski senzori Optiki senzori HFM 5/6 LSH/LSU NOX senzorSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu10 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.4. Dijagnostika merenja na senzorima vozilaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu11 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.5. Klima ureaji na vozilima Komponente Kontrola sistema Komponente za kontrolu sistema Informacije o dijagnostici Samodijagnostika i merenje pritiska Zakonska regulativa Praktina merenja Servisiranje/Informacije o sigurnosnim merama Osnovni principi klimatizacije Princip rada klima ureaja Klima ureaj sa ekspanzionim ventilom Komponente Rashladno sredstvo/Ulje za rashladne sisteme Klima ureaj sa prigunicom (cevnom mlaznicom)SADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu12 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.5. Klima ureaji na vozilimaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu13 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.6. Battery management sistemi: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom Pregled olovnih akumulatora, konstrukcija i princip rada Startovanje motora i punjenje akumulatora Senzor akumulatora i SBK prikljuak Alternator princip rada i viefunkcijski regulator napona Alternator princip rada, regulacija napona i ispitivanje Pregled sistema za upravljanje elektrinom enerijom Sistem sa jednim akumulatorom EBM 1.1 Audi Sistem sa dva akumulatora EBM 1.0 MB Sistem sa dva akumulatora VSC 1.0 Sistem sa jednim akumulatorom BPM, APM BMW Inteligentno punjenje akumulatora -FORD Sistem sa jednim akumulatorom EBM 4.5 Opel Dijagnostika sistema, merenja struje mirovanja i zamena akumulatoraSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu14 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.6. Battery management sistemi: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatoromProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu15 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.7. Tehnologija ubrizgavanja benzina 1 Pregled sistema Aktuatori Snabdevanje gorivom Vrste ubrizgavanja1. Sistemi za ubrizgavanje benzina Senzori2. Sistem za snabdevanje gorivom3. Sistem za paljenje Senzori Komponente Dijagnostika4. Emisija izduvnih gasova Dijagnostika Emisija Naknadna obrada izduv. gasova Dijagnostika/zakoniSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu16 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.7. Tehnologija ubrizgavanja benzina 1Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu17 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.8. Tehnologija ubrizgavanja benzina 2 Sistemi Izvrni elementi Glava 1 Merenje optereenja Senzori Glava 3 Stvaranje smee Betriebsarten Einspritzarten Kapitel 4 Abgasemissionen Komponenten Komponenten Sastavni elementi Kapitel 4 Abgasemissionen Sastavni elementi Diagnose Diagnose Diagnose Kapitel 4 Abgasemissionen Abgasnachbehandlung Diagnose Diagnose Druckkreise Einspritzarten Abgasnachbehandlung Diagnose Dijagnostika Druckkreise Glava 2 Snabdevanje gorivom Principi rada Naini ubrizgavanja goriva Karakteristike sistema paljenja Glava 4 Emisija izduvnih gasova Obrada izduvnih gasova Dijagnostika/Zakonodavstvo SistemiSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu18 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.8. Tehnologija ubrizgavanja benzina 2Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu19 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.9. Tehnologija ubrizgavanja benzina 3 Konstrukcija sistema SENSORI Senzor protoka HFM7 Zakljuak DIREKTNO UBRIZGAVANJE Operativni modovi Senzor KW DG 23-i SUPERPUNJAI Twin Scroll-Turbopunjai Bi-Turbopunjai VTG turbopunja Twin Scroll-Turbopunjenje Ispitivanje superpunjaa Ispiranje cilindra ZakljuakSADRAJ: Niskopritisna strana DECOS pumpa PVP - Continental PVP - Bosch SISTEM ZA GORIVO BDC pumpa za gorivo PVP Siemens Brizga Siemens Brizga Continental Brizga Bosch Zakljuak SMANJENJE EMISIJE IZD. GASOVA irokopojasna lambda sonda- Bosch irokopojasna lambda sonda - NTK Prekidaki tip sonde Bosch LSF Xfour NOx Naknadna obradaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu20 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.9. Tehnologija ubrizgavanja benzina 3Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu21 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.10. Varijabilno upravljanje ventilima i usisomSISTEMI VARIJABILNOG UPRAVLJANJA VENTILIMA Toyota VVT-i sustav PREKLAPANJE BREGOVA KONTINUALNO PODEAVANJE HODA VENTILA PODEAVANJE FAZE BREGASTE OSOVINE BMW Double Vanos Audi Valvelift sistem Uvod Toyota Valvematic FIAT MultiAir BMW Valvetronic VARIJABILNA USISNA GRANA Deaktiviranje usisne grane Opel Kontinualno varijabilna usisna grana BMW DIVA Audi/VW (3.2l / 3.6l V6 FSI) BMW dvostepenasta promena duine usisne grane Toyota ACIS sistem Klapna za regulaciju protoka vazduha Mercedes CGISADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu22 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.10. Varijabilno upravljanje ventilima i usisomProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu23 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.11. Downsizing Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim cil. motorima Uvod MOGUNOSTI ZA DOWNSIZING Direktno ubrizgavanje benzina Ostala reenja kontrole ventila Primeri downsizing koncepta Turbopunjenje Kontinualno podeavanje VVT sistema DOWNSIZING Specijalne mere za hlaenje Dodatna osovina za balansiranjeDodatni ureaji Specijalni materijali Integrisana izduvna granaSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu24 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.11. Downsizing Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim cil. motorimaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu25 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.12. Tehnologije dizel motora 1 Gorivo Naknadna obrada izduvnih gasova Mehaniki sistem Osnove DM Sagorevanje i emisija Brizgai i drai brizgaa Grejai EDC sistemi Pregled EDC sistema Mehanika VE pumpa Funkcija EDC sistema Senzori i aktuatori u EDC sistemu VP 29/30 GEN. 1 Common rail Osnove PD sistema MV VE pumpe VP 44 Novi sistemi DM ZakljuakSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu26 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.12. Tehnologije dizel motora 1Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu27 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.13. Tehnologije dizel motora 2 Pumpe visokog pritiska Brizgai EDC17CP14 - Sistem Izgradnja/ugradnja PVP na motor CRS Konstrukcija sistema EMV za regulaciju pritiska Verzije sistema sa PVP CP 4 DIJAGNOSTIKA I SERVISIRANJE Funkcijski testovi sa KTS-om Kompleti servisnih alata Zakljuak OBRADA IZDUVNIH GASOVA Zakljuak Bez aditiva Sa aditivima ZakljuakSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu28 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.13. Tehnologije dizel motora 2Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu29 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.14. Tehnologija vozila sa stranim sistemom ubrizgavanja dizela i filter estica Delphi sistem sa DFP 1 Delphi sistem sa DFP 3 Siemens CR sistem Siemens sistem PCR 2.0 Delphi CR sistem Delphi brizga DFI 1 Delphi sistem sa DFP 3 i DFI 3 Siemens brizga specijalne karakteristike Siemens 1.6L TDI za V.A.G. Siemens Simos PPD 1 Servisni alati EPS 200 Siemens brizgaSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu30 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.14. Tehnologija vozila sa stranim sistemom ubrizgavanja dizela i filter esticaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu31 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.15. Naknadna obrada izduvnih gasova Trenutne regulative o emisiji u Evropi DPF / DPF sistem DPF sistem sa aditivima (VW / PSA) Aditiv EOLYS Sastav emisije izduvnih gasova DM Mogunosti regeneracije filtera za estice DPF Dodatni brizga za regeneraciju pomou HC Departronic Mogunosti smanjenja Nox emisije Bluetec I DENOX za putnika vozila DENOX radni uslovi Retrofit DPF DENOX Struktura DENOX Dijagnostika DENOX test box SADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu32 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.15. Naknadna obrada izduvnih gasovaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu33 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.16. ESI[tronic] I KTS Truck Dijagnostika ECU KTS-Truck Pregled Specifinosti dijagnostike vozila KTS-Truck Hardware DCU 130 Hardware KTS-Truck Instalacija / Update ESI Ticket KTS-Truck Licenca KTS-Truck Podeavanje ESI[tronic] za TruckSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu34 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.16. ESI[tronic] I KTS TruckProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu35 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.17. Elektronski sistemi stabilnosti ABS/ASR/ESP/ACC ABS sistemi Bosch ABS sistemi Osnovni principi rada ESP-a Fizika dinamike vonje Senzori broja obrtaja toka Koncept regulacije ASR-a SBC ESPplus ESPpremium VAFs dodatne funkcije VDM dinamika vozila ESP senzori CRBS regenerativno koenje ACC radar za kontrolu rastojanja APB parkirna konica Teves i ostali proizvoaiSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu36 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.17. Elektronski sistemi stabilnosti ABS/ASR/ESP/ACCProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu37 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.18. Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima, dijagnostika i servisiranje Zakonski propisi za uvoenje TPMS Tehnike izmene Razliiti TPMS-sistemi Indirektni TPMS GLAVA 1 Regulative GLAVA 2 GLAVA 3Univerzalni TPMS-senzoriBOSCH TPA 200Praktini primeri rada sa TPA 200 GLAVA 4 Direktni TPMS TPMS-senzor-/uputstva Uputstva za rad s pneumaticimaDijagnostika sa KTS + ESI[tronic] 2.0 SADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu38 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.18. Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima, dijagnostika i servisiranjeProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu39 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.19. Start - Stop sistemi na putnikim vozilima Uvod DC/DC konvertor Alternator Senzori/Prekidai START/STOP SISTEMI (Bosch) Konstrukcija sistema Starter START/STOP SISTEMI (Valeo) Uvod Valeo StARS (1.Gen) Uvod Valeo i-StARS (2.Gen) Funkcije Starter-Alternator i pogon Elektronika upravljanja E-Booster SADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu40 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.19. Start - Stop sistemi na putnikim vozilimaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu41 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.20. Komforna elektronika Servisiranje vozila Resetiranje servisnog intervala Elektrini sistemi za nadzor napona u vozilu / ZE Podeljene funkcije / RLS GLAVA 1 Izrada plana inspekcije GLAVA 2 GLAVA 3 Kontrola pritiska u pneumaticima Sistem za pomo pri parkiranju Sistemi za pomo vozau / DAS GLAVA 4 CAN / magistrale podataka Kontrola osvetljenja Kontrola Hatch back-a Konfiguracija / personalizacijaSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu42 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.20. Komforna elektronikaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu43 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.21. Svetlosna oprema u modernim motornim vozilima Historija svetlosnih tehnologija Gasne sijalice Litronic / Bi-Litronic GLAVA 1 Izvori svetlosti na vozilima GLAVA 2 GLAVA 3 Adaptivna regulacija osvetljenja AFL Asistent dugog svetla LED- i Matrix farovi Mercedes MULTIBEAM LED Automatiska kontrola snopa svetlosti BMW LED- i Laser svetla GLAVA 4 Dijagnostika/Podeavanje osvetljenja SADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu44 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.21. Svetlosna oprema u modernim motornim vozilimaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu45 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.22. Umreeni elektronski sistemi na vozilima (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,) Mree na vozilima TopologijeArbitraa Oblik signala Pregled razliitih bus-sistema CAN Protokoli/Frejmovi Merne tehnike Interfejsi Dijagnostika CAN sistema LIN Bluetooth Flexray MOSTSADRAJ:Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu46 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.22. Umreeni elektronski sistemi na vozilima (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,)Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu47 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.23. Hibridna vozila i mere sigurnosti Kvalifikacija za rad na hibridnim i elektrinim vozilima Opasnosti u radu sa elektrinom strujom i prva pomo Koncept hibridnih i elektrinih pogona Visokonaponske komponente Visokonaponski akumulatori Pozicije sigurnosnih prekidaa Merenje i provera izolacijeSADRAJ: Sigurnost pri radu na hibridnim i elektrinim vozilimaProgram BOSCH seminara za 2016/17 godinu48 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.23. Hibridna vozila i mere sigurnosti